Σχετικά με την Foodrink

Τον Ιούλιο του 2014 γεννήθηκε η Foodrink

Η Foodrink ιδρύθηκε με σκοπό την κάλυψη της ανάγκης που αναδύθηκε, έπειτα από έρευνα, τόσο των εισαγωγέων παγκοσμίως όσο και των παραγωγών ελληνικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων για εξαγωγή τους στο εξωτερικό.

Με σεβασμό στον Έλληνα παραγωγό και επιχειρηματία αλλά και των εισαγωγέων παγκοσμίως, η Foodrink έχει ως στρατηγικό στόχο να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της Ελλάδας με το εξωτερικό.

Η πολιτική της εταιρίας θέτει την ικανοποίηση των συνεργατών ως έναν από τους υψηλούς στόχους της και το επιτυγχάνει με την προσαρμογή της εκάστοτε παραγγελίας αλλά και συνεργασίας ώστε να καλύπτει στον απόλυτο βαθμό τις ανάγκες τους.

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για την βέλτιστη μεταφορά των προϊόντων αλλά και την καλύτερη συμφωνία μεταξύ του παραγωγού και του πελάτη.

Τα χαρακτηριστικά μας είναι:

Τιμιότητα

Σεβασμός στους συνεργάτες

Ειλικρίνεια